top of page

BAL-GÖÇ’TE KONGRE TARİHİ BELLİ OLDUBalkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nde (BAL-GÖÇ) kongre tarihi belli oldu. Derneğin Genel Başkanı seçime kadar Gökhan Sözüçetin olurken, 18.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihi de 13 Mart 2022 olarak belirlendi.

Derneğin yeni Genel Başkanı Gökhan Sözüçetin tarafından yapılan yazılı açıklamada derneğin son günlerde yaşadığı gelişmelere de yer verildi. Sözüçetin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;


“Son zamanlarda Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinde (BALGÖÇ)

ile ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan haberler hakkında kamuoyunun doğru

bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yönetim Kurulunun çoğunluğunun tek amacı, çok adaylı olacağı anlaşılan Genel

Kurula BAL-GÖÇ’ümüzü geniş katılımlı, şaibesiz, demokratik ve temiz bir şekilde,

bütün adaylara eşitlik sağlanması amacıyla ve özellikle derneğimiz zarar görmeden

götürebilmektir.

1985 yılında kurulan köklü, marka ve kamu yararına olan derneğimize, tarihinde

görülmemiş bir şekilde Genel Kurul iradesine ipotek koyulmaya, derneğin geçmişten

bugüne tüm üyelerinin hakkına darbe yapılmaya çalışılmıştır. Ne mutlu ki yönetimin

çoğunluğu bu girişimin farkına varmış ve bunun aydınlatılması ile ilgili kararları

almıştır. Derneğimizi Genel Kurula götürme iradesi ve Yönetim Kurulu çoğunluğu her

zaman olmasına rağmen, yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyonun

habersizce yapılan yeni üyelikleri inceleme talebine, derneğimizin tüm değerleri ve

hassasiyetleri hiçe sayılarak, Eski Genel Başkan Veli Öztürk’ün de bulunduğu azınlık

bir grup tarafından engel olunmaya çalışılmış, derneğimize temsilci (kayyım)

atanması için mahkemeye başvurulmuştur.


KAYYIM TALEBİ REDDEDİLDİ

Saygın ve etkin bir sivil toplum kurumu olan derneğimizin var olan iradesi fesata

uğratılarak mahkeme koridorlarına düşürülmesi hepimizi derinden üzmüştür. Yüce

Türk Yargısı derneğimizin sevk ve idaresi için hem irade hem yeterlilik olduğunu

görerek dernek tüzel kişiliğine bizzat Dernek Eski Başkanı tarafından açılan bu

davayı reddetmiştir. Bu kez artık iddiaların aksine Genel Kurula gidebileceğimizi

düşünürken yine eski dernek başkanı üzücü bir şekilde istinaf yoluna başvurmuştur.

Yönetim Kurulunun karar alması bizzat eski genel başkan tarafından engellenmiştir.

Ancak Mahkemeden izin ile karar defteri alınarak ve Genel Kurul irademiz olduğunu

engelin tarafımızdan değil azınlık Yönetim Kurulu ve Başkan tarafından çıkarıldığını

göstererek bazı kararlar alınmış ve karar defterine işlenmiştir. Bu kararlar dedikoduya

yer bırakmayacak şekilde toplantı ve karar yeter sayısına uygun davranılarak

alınmıştır. Yönetim Kurulumuz yasaya ve tüzüğe uygun olarak Genel Başkan Veli

Öztürk'ü derneğimizi uğrattığı zararlar ve düşürdüğü durumları dikkate alarak oybirliği

ile görevden almıştır.


KAZANAN BALGÖÇ OLSUN

Bu aşamada basın tarafından da gündeme ismi sıkça getirilmiş olan bilgi ve

tecrübelerinden sürekli olarak yararlandığımız Konfederasyonumuzun Onursal

Başkanı Turhan Gençoğlu Yönetim Kurulunu ve mevcut başkan adaylarını da

arayarak Derneğin Genel Kurul için tarafsız bir komisyon kurması gerektiğini

söylemiştir. Yönetim Kurulumuz komisyon kurulması sırasında, çok adaylı bir

seçimde tüm adaylara eşit mesafede durabilecek, derneğin Genel Sekreteri olmam

ve işleyişi içerisindeki deneyimime olan inanç ile Genel Başkanlık görevini

üstlenmem konusunda büyük baskı kurmuşlardır. Bunun üzerine Genel Başkanlık

görevini, iki aydan az kalan Genel Kurula kadar derneğimizin menfaatleri için kabul

ettim. BAL-GÖÇ Genel Başkanlığı camiamız için önemlidir ve onur duyarak

yapabileceğim bir görevdir.

Kurucu Genel Başkanımız Mümin Gençoğlu’nun torunu olarak tek amacım da;

Balkan camiası için kutsal olan BAL-GÖÇ yönetimine talip olan adayların, eşit

şartlarda, şeffaf, geniş katılımlı ve sağlıklı bir biçimde seçim yarışına katılması,

projelerin ve insanların değerlendirilmesi, kazananın camiamız ve BAL-GÖÇ olması

ve camiamızın yara almasına mümkün olduğunca engel olmaktır.


ÖZTÜRK’E İHRAÇ TALEBİ

Mevcut adaylara ve bu süreçte çıkacak tüm adaylara eşit davranacağıma, gerekli

kolaylığı ve çalışma ortamını sağlayacağıma, üyelerimizin Genel Kurula katılması için

gerekli hizmetin eksiksiz verileceğine söz veriyorum. Genel Kurul kararı alınmış olup,

ilk toplantı 27 Şubat 2022 tarihinde çoğunluk sağlanamaz ise ikincisi de 13 Mart 2022

tarihinde yapılacaktır. Ayrıca özellikle son zamanlarda yasaya ve tüzüğümüze aykırı

olarak yapmış olduğu eylemler ve camiamıza verdiği zararlar için geçmişteki Genel

Başkanlarımızdan Veli Öztürk ihraç istemli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Genel Başkan olarak bu sürecin sıkıntılarının aşıldığını düşünerek camiamıza Genel

Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Bal-Göç sadece ülkemizin değil uluslararası

saygınlığı olan değerli bir dernektir. Bu tür küçük çatışmalar ve aksamalar gücünden

ve değerinden bir şey kaybettirmeyecektir. Ben ve Yönetim Kurulumuz birer nefer

olarak çalışmalarını sürdürecek ve camiamızın gücünü her durum ve şartta

göstermeye devam edecektir.”

75 views0 comments

Comments


bottom of page